Osnovni Sud Prizren

Sudske Raprave

Svi rasporedi
Vreme Case Broj Sale Sudija Status
09:00 2019:285374 Teuta Krusha
09:30 2024:087617 Atdhe Berisha
10:00 2020:911560 Shaban Shala
10:30 2023:057278 Atdhe Berisha
Vreme Case Broj Sale Sudija Status
13:15 2021:201799
Vreme Case Broj Sale Sudija Status
13:15 2021:139583 Sabaheta Kurteshi
15:00 2022:012061 Sabaheta Kurteshi

„Moj sud“ je prozor koji sumira i odražava važne informacije o sudovima i njihovom funkcionisanju, pravima i obavezama strana u sudskim postupcima, kao i druge korisne informacije koje omogućavaju građaninu da se informiše i pristupi onlajn uslugama koje pružaju sudovi i Sudski saveta Kosova.

gjykataime.org

PRESUDE
Presude od Osnovni Sud Prizren i ogranaka
Odluke predsednika \ Disciplinski postupci
Odluke o odustajanju i odbijanju pritužbi
Žalbe na sudske usluge
Pošaljite žalbu
Uvjerenje o osuđivanosti