Osnovni Sud Prizren

Naredni rasporedi

NO Sessions!

NO Sessions!

NO Sessions!

PUNI RASPORED

Da biste pregledali mesečni kalendar svih sesija i zatražili sesiju, kliknite na sve rasporede

Svi rasporedi

Osnovni Sud Prizren
Presude od Osnovni Sud Prizren
Ogranci Osnovnog Suda Prizren
Presude ogranaka Osnovnog Suda Prizren
Sve Presude
 
Sve Presude Osnovnog Suda Prizren i ogranaka
Usluge online
Koristite dole navedene formulare da bi ste objasnili vaše iskustvo , uključujući vaše pozitivno ili negativno iskustvo sa sudskim službama, ili ispunite zahtev za uverenje
Zahtev za izdavanje sertifikata
Pošaljite zahtev online
Procena Online
Procijenite svoje iskustvo i usluge suda
Žalbe na sudske usluge
Pošaljite žalbu