Osnovni Sud Prizren

Sudske Raprave

Svi rasporedi
Vreme Case Broj Sale Sudija Status
09:00 2021:108842 Gani Kastrati
10:00 2020:108835 Fatmir Krasniqi
10:00 2020:108835 Fatmir Krasniqi
11:00 2022:023132 Fatmir Krasniqi
11:00 2022:023132 Fatmir Krasniqi
13:00 2022:211281 Gani Kastrati
Vreme Case Broj Sale Sudija Status
09:00 2022:282324 Qemail Suka
Vreme Case Broj Sale Sudija Status
10:00 2021:202660 Sabaheta Kurteshi
10:30 2021:235188 Sabaheta Kurteshi
14:00 2023:005290 Sabaheta Kurteshi

„Moj sud“ je prozor koji sumira i odražava važne informacije o sudovima i njihovom funkcionisanju, pravima i obavezama strana u sudskim postupcima, kao i druge korisne informacije koje omogućavaju građaninu da se informiše i pristupi onlajn uslugama koje pružaju sudovi i Sudski saveta Kosova.

gjykataime.org

PRESUDE
Presude od Osnovni Sud Prizren i ogranaka
Odluke predsednika \ Disciplinski postupci
Odluke o odustajanju i odbijanju pritužbi
Žalbe na sudske usluge
Pošaljite žalbu
Uvjerenje o osuđivanosti