Osnovni Sud Prizren

Sudske Raprave

Svi rasporedi
Vreme Case Broj Sale Sudija Status
09:00 2020:132563 Zyra e gjykatësit Gani Kastrati
09:00 2020:073392 Zyra e gjykatësit Vjollca Buzhala
09:00 2021:133647 Zyra e gjykatësit Sadije Selmani
09:30 2019:277256 Zyra e gjykatësit Agron Hoxhaj
09:30 2021:156580 Salla e gjykimeve nr. 2 -Prizren Sadije Selmani
10:00 2021:101691 Zyra e gjykatësit Gëzim Shehu
10:00 2020:902207 Zyra e gjykatësit Gëzim Shehu
10:00 2021:125557 Zyra e gjykatësit Atdhe Berisha
10:00 2018:070315 Zyra e gjykatësit Kymete Kicaj
10:00 2019:270508 Zyra e gjykatësit Sadije Selmani
10:00 2018:048010 Zyra e gjykatësit Xheladin Osmani
10:30 2021:115495 Zyra e gjykatësit Sadije Selmani
11:00 2021:152877 Zyra e gjykatësit Sadije Selmani
11:00 2021:083841 Zyra e gjykatësit Sadije Selmani
11:00 2021:109612 Zyra e gjykatësit Refki Piraj
11:00 2019:114133 Zyra e gjykatësit Agron Hoxhaj
13:00 2022:010986 Zyra e gjykatësit Gani Kastrati
13:15 2021:038569 Zyra e gjykatësit Sadije Selmani
13:15 2020:153163 Salla e gjykimeve nr. 2 -Prizren Agron Hoxhaj
13:30 2019:121417 Zyra e gjykatësit Gëzim Shehu
13:30 2021:153645 Zyra e gjykatësit Raima Elezi
13:30 2021:255607 Zyra e gjykatësit Atdhe Berisha
14:00 2022:089951 Zyra e gjykatësit Edije Sezairi
Vreme Case Broj Sale Sudija Status
09:00 2019:280872 Zyra e gjykatësit Robert Tunaj
09:00 2021:058254 Zyra e gjykatësit Qemail Suka
09:00 2021:058254 Zyra e gjykatësit Qemail Suka
10:00 2019:138305 Salla e gjykimeve nr. 2 -Suharekë Selajdin Gallapeni
10:00 2019:289541 Zyra e gjykatësit Robert Tunaj
10:30 2022:077503 Zyra e gjykatësit Robert Tunaj
11:00 2019:293126 Zyra e gjykatësit Robert Tunaj
11:30 2019:293245 Zyra e gjykatësit Robert Tunaj
13:30 2020:158755 Zyra e gjykatësit Robert Tunaj

NO Sessions!

„Moj sud“ je prozor koji sumira i odražava važne informacije o sudovima i njihovom funkcionisanju, pravima i obavezama strana u sudskim postupcima, kao i druge korisne informacije koje omogućavaju građaninu da se informiše i pristupi onlajn uslugama koje pružaju sudovi i Sudski saveta Kosova.

gjykataime.org

Osnovni Sud Prizren
Presude od Osnovni Sud Prizren i ogranaka
Odluke predsednika \ Disciplinski postupci
Odluke o odustajanju i odbijanju pritužbi
Žalbe na sudske usluge
Pošaljite žalbu
Zahtev za izdavanje sertifikata
Pošaljite zahtev online