Gjykata Themelore Prizren

Orari i Seancave

Koha Rasti Nr. i Sallës Gjykatësi/ja Statusi
09:00 PKR.nr.115/20 207 Raima Elezi Caktuar
09:00 148/19 205 Refki Piraj Caktuar
09:00 236/20 206 Shpresa Emra Caktuar
09:30 437/20 205 Refki Piraj Caktuar
09:30 235/20 206 Shpresa Emra Caktuar
10:00 P.nr.22/20 salla 204 Xheladin Osmani Caktuar
10:00 121/2020 III Teuta Krusha Caktuar
10:00 1212/16 111 Sadije Selmani Ri-Caktuar
10:00 PM.nr.80/2019 101 Kymete Kicaj Caktuar
10:00 224/20 206 Shpresa Emra Caktuar
10:00 394/20 205 Refki Piraj Caktuar
10:30 217/20 206 Shpresa Emra Caktuar
11:00 204/20 206 Shpresa Emra Caktuar
11:30 P.nr.772/2 206 Shpresa Emra Caktuar
13:15 PM.nr.32/2018 101 Kymete Kicaj Caktuar
13:15 P.nr.139/20 207 Raima Elezi Caktuar
13:30 41/19 203 Ajser Skenderi Caktuar

NO Sessions!

NO Sessions!

ORARI I PLOTË

Për të shikuar kalendarin mujor të të gjitha seancave dhe për të kërkuar seancën e caktuar ju lutem klikoni të gjitha oraret

Të gjitha oraret

Gjykata Themelore Prizren
Aktgjykimet nga Gjykata Themelore Prizren dhe degët e saj
Vlerësimi i shërbimeve në Gjykatë
Vlerësoni përvojën tuaj dhe shërbimet në gjykatë
Ankesat për shërbimet në Gjykatë
Paraqiteni ankesën tuaj
Kërkesa për Lëshimin e Çertifikatave
Plotësoni kërkesën online