Gjykata Themelore Prizren

Orari i Seancave

Të gjitha oraret
Koha Rasti Nr. i Sallës Gjykatësi/ja Statusi
09:00 2021:186903 Zyra e gjykatësit Alija Fazli
09:00 2021:251336 Zyra e gjykatësit Sadije Selmani
09:00 2019:134322 Zyra e gjykatësit Edije Sezairi
09:00 2020:091429 Zyra e gjykatësit Shpresa Emra
09:00 2018:005920 Zyra e gjykatësit Vjollca Buzhala
09:00 2020:129471 Zyra e gjykatësit Vjollca Buzhala
09:15 2021:289120 Zyra e gjykatësit Alija Fazli
09:30 2021:186333 Zyra e gjykatësit Alija Fazli
09:30 2020:149194 Zyra e gjykatësit Shpresa Emra
09:30 2019:078741 Zyra e gjykatësit Kymete Kicaj
09:45 2021:286492 Zyra e gjykatësit Alija Fazli
10:00 2021:075535 Zyra e gjykatësit Gani Kastrati
10:00 2021:284880 Zyra e gjykatësit Alija Fazli
10:00 2019:149554 Zyra e gjykatësit Gëzim Shehu
10:00 2018:034163 Zyra e gjykatësit Sadije Selmani
10:00 2020:019443 Zyra e gjykatësit Edije Sezairi
10:00 2019:119213 Zyra e gjykatësit Agron Hoxhaj
10:00 2020:084257 Zyra e gjykatësit Shaban Shala
10:00 2018:048010 Zyra e gjykatësit Xheladin Osmani
10:15 2022:001893 Zyra e gjykatësit Alija Fazli
10:30 2021:254716 Zyra e gjykatësit Sadije Selmani
11:00 2020:097275 Zyra e gjykatësit Edije Sezairi
11:00 2020:135811 Zyra e gjykatësit Shpresa Emra
11:00 2019:119209 Zyra e gjykatësit Agron Hoxhaj
11:00 2019:109279 Zyra e gjykatësit Fahret Vellija
13:00 2018:025411 Zyra e gjykatësit Sadije Selmani
13:15 2021:108428 Zyra e gjykatësit Alija Fazli
13:15 2019:119183 Zyra e gjykatësit Agron Hoxhaj
13:15 2020:012678 Salla e gjykimeve nr. 1 -Prizren Ajser Skenderi
13:30 2020:137841 Zyra e gjykatësit Fahret Vellija
13:30 2020:024544 Zyra e gjykatësit Edije Sezairi
13:45 2021:110427 Zyra e gjykatësit Alija Fazli
14:00 2021:113185 Zyra e gjykatësit Alija Fazli
14:15 2021:115476 Zyra e gjykatësit Alija Fazli
Koha Rasti Nr. i Sallës Gjykatësi/ja Statusi
09:00 2021:007469 Zyra e gjykatësit Robert Tunaj
09:00 2021:239833 Zyra e gjykatësit Selajdin Gallapeni
09:45 2021:035334 Zyra e gjykatësit Qemail Suka
10:00 2021:008773 Zyra e gjykatësit Robert Tunaj
10:00 2021:248073 Salla e gjykimeve nr. 2 -Suharekë Selajdin Gallapeni
11:00 2021:254945 Salla e gjykimeve nr. 2 -Suharekë Selajdin Gallapeni
Koha Rasti Nr. i Sallës Gjykatësi/ja Statusi
09:00 2019:222881 Salla e gjykimeve nr. 2 -Dragash Sabaheta Kurteshi
09:30 2019:144785 Salla e gjykimeve nr. 1 -Dragash Sabaheta Kurteshi
10:00 2020:164410 Zyra e gjykatësit Sabaheta Kurteshi
10:00 2021:205793 Salla e gjykimeve nr. 2 -Dragash Sabaheta Kurteshi
11:15 2021:015208 Salla e gjykimeve nr. 2 -Dragash Sabaheta Kurteshi
13:30 2019:179009 Salla e gjykimeve nr. 2 -Dragash Sabaheta Kurteshi

“Gjykata Ime” është dritare në të cilën përmblidhen dhe pasqyrohen informata të rëndësishme mbi gjykatat dhe funksionimin e tyre, të drejtat dhe obligimet e palëve në proceset gjyqësore, si dhe informacionet tjera të dobishme që mundësojnë qytetarit të informohet dhe tu qaset shërbimeve online që ofrojnë gjykatat dhe Këshilli Gjyqësor i Kosovës.

gjykataime.org

Gjykata Themelore Prizren
Aktgjykimet nga Gjykata Themelore Prizren dhe degët e saj
Vendimet e Kryetarit/Procedurat Disiplinore
Vendimet per hedhje dhe refuzim te ankesave
Ankesat për shërbimet në Gjykatë
Paraqiteni ankesën tuaj
Kërkesa për Lëshimin e Çertifikatave
Plotësoni kërkesën online