Gjykata Themelore Prizren

Orari i Seancave

Të gjitha oraret
Koha Rasti Nr. i Sallës Gjykatësi/ja Statusi
09:00 2018:011071 Zyra e gjykatësit Arjeta Gashi
09:00 2018:061678 Zyra e gjykatësit Gani Kastrati
09:30 2020:029507 Zyra e gjykatësit Kymete Kicaj
09:30 2019:136818 Zyra e gjykatësit Gëzim Shehu
09:30 2021:100533 Zyra e gjykatësit Refki Piraj
09:30 2021:095294 Zyra e gjykatësit Refki Piraj
09:30 2019:073258 Zyra e gjykatësit Shpresa Emra
10:00 2018:048010 Salla e gjykimeve nr. 1 -Prizren Xheladin Osmani
10:00 2019:130833 Zyra e gjykatësit Gëzim Shehu
10:00 2020:017671 Zyra e gjykatësit Edije Sezairi
10:00 2020:903436 Zyra e gjykatësit Agron Hoxhaj
10:30 2021:025677 Zyra e gjykatësit Shpresa Emra
11:00 2020:081792 Zyra e gjykatësit Arjeta Gashi
11:00 2019:088838 Zyra e gjykatësit Gëzim Shehu
11:00 2018:070975 Zyra e gjykatësit Shpresa Emra
11:30 2019:266848 Zyra e gjykatësit Shpresa Emra
13:15 2020:095250 Zyra e gjykatësit Agron Hoxhaj
13:30 2019:116646 Zyra e gjykatësit Gëzim Shehu
14:00 2020:186578 Zyra e gjykatësit Edije Sezairi
14:00 2020:123084 Zyra e gjykatësit Gëzim Shehu
14:30 2020:144718 Zyra e gjykatësit Fahret Vellija
Koha Rasti Nr. i Sallës Gjykatësi/ja Statusi
08:30 2021:201627 Salla e gjykimeve nr. 2 -Suharekë Nuredin Abazi
09:00 2019:204805 Salla e gjykimeve nr. 2 -Suharekë Nuredin Abazi
09:00 2021:176487 Zyra e gjykatësit Robert Tunaj
10:00 2020:076853 Salla e gjykimeve nr. 2 -Suharekë Nuredin Abazi
11:30 2020:064441 Zyra e gjykatësit Qemail Suka
14:00 2021:175756 Zyra e gjykatësit Nuredin Abazi
14:00 2021:175756 Zyra e gjykatësit Nuredin Abazi
Koha Rasti Nr. i Sallës Gjykatësi/ja Statusi
08:30 2019:159473 Zyra e gjykatësit Sabaheta Kurteshi
09:00 2018:036508 Salla e gjykimeve nr. 2 -Dragash Sabaheta Kurteshi
11:00 2019:157804 Salla e gjykimeve nr. 2 -Dragash Sabaheta Kurteshi
11:30 2021:010220 Zyra e gjykatësit Sabaheta Kurteshi
13:15 2018:028590 Salla e gjykimeve nr. 2 -Dragash Sabaheta Kurteshi
14:00 2018:018025 Salla e gjykimeve nr. 2 -Dragash Sabaheta Kurteshi

“Gjykata Ime” është dritare në të cilën përmblidhen dhe pasqyrohen informata të rëndësishme mbi gjykatat dhe funksionimin e tyre, të drejtat dhe obligimet e palëve në proceset gjyqësore, si dhe informacionet tjera të dobishme që mundësojnë qytetarit të informohet dhe tu qaset shërbimeve online që ofrojnë gjykatat dhe Këshilli Gjyqësor i Kosovës.

gjykataime.org

Gjykata Themelore Prizren
Aktgjykimet nga Gjykata Themelore Prizren dhe degët e saj
Vlerësimi i shërbimeve në Gjykatë
Vlerësoni përvojën tuaj dhe shërbimet në gjykatë
Ankesat për shërbimet në Gjykatë
Paraqiteni ankesën tuaj
Kërkesa për Lëshimin e Çertifikatave
Plotësoni kërkesën online