Gjykata Themelore Prizren

Seancat e radhës

Koha Rasti Nr. i Sallës Gjykatësi/ja Statusi
06:30 1849/18 215 Fidan Hoxha Caktuar
06:50 P.439/18 36 Lavdim Bajraktari Caktuar
06:50 P.359/18 36 Lavdim Bajraktari Caktuar
08:30 P.nr.1384/18 112 Arjeta Gashi Caktuar
09:00 530/18 220 Gani Kastrati Caktuar
09:00 269/18 210 Edije Sezairi Caktuar
09:00 P.nr.1484/18 112 Arjeta Gashi Caktuar
09:30 435/19 224 Xhemil Elshani Caktuar
09:30 1868/18 111 Sadije Selmani Caktuar
09:30 218/18 220 Gani Kastrati Caktuar
09:30 1182/18 215 Fidan Hoxha Caktuar
09:30 836/19 206 Shpresa Emra Caktuar
10:00 817/15 110 Shaban Shala Caktuar
10:00 C.nr. 101/19 222 Fahret Vellija Caktuar
10:00 1441/18 215 Fidan Hoxha Caktuar
10:00 46/18 203 Ajser Skenderi Caktuar
10:00 PM.nr.109/2017 101 Kymete Kicaj Shtyer
10:00 1346-16 206 Shpresa Emra Ri-Caktuar
10:00 P.nr.1159/18 112 Arjeta Gashi Caktuar
10:00 1209/15 218 Atdhe Berisha Caktuar
10:10 433/19 111 Sadije Selmani Caktuar
10:30 P.nr.27/18 207 Raima Elezi Caktuar
10:30 P.nr.1919/18 112 Arjeta Gashi Caktuar
10:30 479/19 111 Sadije Selmani Caktuar
10:45 359/19 218 Atdhe Berisha Caktuar
11:00 516/14 110 Shaban Shala Caktuar
11:00 C.nr. 99/19 222 Fahret Vellija Caktuar
11:00 548/19 111 Sadije Selmani Caktuar
11:15 1665/17 220 Gani Kastrati Caktuar
13:30 1284/17 110 Shaban Shala Shtyer
13:30 46/19 210 Edije Sezairi Caktuar
13:30 C.nr. 397/18 222 Fahret Vellija Caktuar
13:30 929/14 111 Sadije Selmani Ri-Caktuar
13:30 1978/19 218 Atdhe Berisha Caktuar
14:15 C.nr. 1471/19 222 Fahret Vellija Caktuar
Koha Rasti Nr. i Sallës Gjykatësi/ja Statusi
09:00 113/18 102 Sabaheta Kurteshi Caktuar
09:15 15/17 102 Sabaheta Kurteshi Caktuar
11:00 58/19 102 Sabaheta Kurteshi Caktuar
13:15 19/17 102 Sabaheta Kurteshi Caktuar
14:00 66/17 102 Sabaheta Kurteshi Caktuar
14:30 3/17 102 Sabaheta Kurteshi Caktuar
Koha Rasti Nr. i Sallës Gjykatësi/ja Statusi
06:45 P.353/18 36 Lavdim Bajraktari Caktuar
06:50 P.201/18 36 Lavdim Bajraktari Caktuar
06:50 P.369/18 36 Lavdim Bajraktari Caktuar
06:50 P.457/18 36 Lavdim Bajraktari Caktuar
07:10 P.343/18 36 Lavdim Bajraktari Caktuar
09:00 136/2017 24 Qemail Suka Caktuar
10:00 40/2019 24 Qemail Suka Caktuar
11:00 203/2019 24 Qemail Suka Caktuar
ORARI I PLOTË

Për të shikuar kalendarin mujor të të gjitha seancave dhe për të kërkuar seancën e caktuar ju lutem klikoni të gjitha oraret

Të gjitha oraret

Gjykata Themelore Prizren
Aktgjykimet nga Gjykata Themelore Prizren
Degët e Gjykatës Themelore Prizren
Aktgjykimet nga degët e Gjykatës Themelore Prizren
Të gjitha Aktgjykimet
 
Të gjitha Aktgjykimet e Gjykatës Themelore Prizren dhe degët e saj
Shërbime online
Përdorni format më poshtë për të adresuar çështjen tuaj, duke përfshier përvojen tuaj pozitive ose negative lidhur me shërbimet ne gjykatë, apo plotësoni formën për kërkim të çertifikatës
Kërkesa për Lëshimin e Çeritifikatave
Plotësoni kërkesën online
Vlerësimi i shërbimeve në Gjykatë
Vlerësoni përvojën tuaj dhe shërbimet në gjykatë
Ankesat për shërbimet në Gjykatë
Paraqiteni ankesën tuaj