Gjykata Themelore Prizren

Orari i Seancave

Të gjitha oraret
Koha Rasti Nr. i Sallës Gjykatësi/ja Statusi
09:00 2020:129471 Zyra e gjykatësit Vjollca Buzhala
09:00 2019:088389 Zyra e gjykatësit Vjollca Buzhala
10:00 2019:128813 Zyra e gjykatësit Shaban Shala
10:00 2020:101181 Zyra e gjykatësit Gëzim Shehu
10:00 2018:043609 Zyra e gjykatësit Sadije Selmani
10:15 2020:161953 Zyra e gjykatësit Agron Hoxhaj
10:30 2019:075038 Zyra e gjykatësit Kymete Kicaj
11:00 2019:184300 Zyra e gjykatësit Shaban Shala
11:00 2019:085652 Zyra e gjykatësit Agron Hoxhaj
11:00 2021:003180 Zyra e gjykatësit Gëzim Shehu
11:30 2018:051411 Zyra e gjykatësit Vjollca Buzhala
13:15 2019:126161 Zyra e gjykatësit Agron Hoxhaj
13:30 2019:108277 Zyra e gjykatësit Gëzim Shehu

NO Sessions!

Koha Rasti Nr. i Sallës Gjykatësi/ja Statusi
09:30 2019:247096 Zyra e gjykatësit Sabaheta Kurteshi

“Gjykata Ime” është dritare në të cilën përmblidhen dhe pasqyrohen informata të rëndësishme mbi gjykatat dhe funksionimin e tyre, të drejtat dhe obligimet e palëve në proceset gjyqësore, si dhe informacionet tjera të dobishme që mundësojnë qytetarit të informohet dhe tu qaset shërbimeve online që ofrojnë gjykatat dhe Këshilli Gjyqësor i Kosovës.

gjykataime.org

Gjykata Themelore Prizren
Aktgjykimet nga Gjykata Themelore Prizren dhe degët e saj
Vlerësimi i shërbimeve në Gjykatë
Vlerësoni përvojën tuaj dhe shërbimet në gjykatë
Ankesat për shërbimet në Gjykatë
Paraqiteni ankesën tuaj
Kërkesa për Lëshimin e Çertifikatave
Plotësoni kërkesën online