Gjykata Themelore Prizren

Orari i Seancave

Të gjitha oraret
Koha Rasti Nr. i Sallës Gjykatësi/ja Statusi
09:00 2022:092991 Zyra e gjykatësit Alija Fazli
09:15 2022:053481 Zyra e gjykatësit Alija Fazli
09:30 2020:002573 Salla e gjykimeve nr. 1 -Prizren Teuta Krusha
09:30 2021:025126 Zyra e gjykatësit Kymete Kicaj
09:30 2021:055224 Zyra e gjykatësit Sadije Selmani
09:30 2019:103512 Zyra e gjykatësit
09:30 2022:150032 Zyra e gjykatësit Edije Sezairi
09:30 2022:052157 Zyra e gjykatësit Alija Fazli
10:00 2020:098635 Zyra e gjykatësit
10:00 2022:059492 Zyra e gjykatësit Alija Fazli
10:15 2022:110671 Zyra e gjykatësit Alija Fazli
10:30 2021:027579 Zyra e gjykatësit Kymete Kicaj
10:30 2022:115065 Zyra e gjykatësit Alija Fazli
10:45 2022:115391 Zyra e gjykatësit Alija Fazli
11:00 2021:161802 Zyra e gjykatësit Edije Sezairi
11:00 2022:049202 Zyra e gjykatësit Edije Sezairi
11:00 2022:013769 Zyra e gjykatësit Alija Fazli
11:15 2022:033299 Zyra e gjykatësit Alija Fazli
11:30 2022:018384 Zyra e gjykatësit Alija Fazli
11:45 2022:053748 Zyra e gjykatësit Alija Fazli
13:15 2022:065091 Zyra e gjykatësit Alija Fazli
13:15 2020:010921 Salla e gjykimeve nr. 1 -Prizren Teuta Krusha
13:30 2022:078478 Zyra e gjykatësit Alija Fazli
13:30 2019:299587 Zyra e gjykatësit
14:00 2022:078478 Zyra e gjykatësit Alija Fazli
14:00 2022:091887 Zyra e gjykatësit Alija Fazli
14:00 2021:138999 Zyra e gjykatësit Sadije Selmani
15:45 2022:078813 Zyra e gjykatësit Alija Fazli
Koha Rasti Nr. i Sallës Gjykatësi/ja Statusi
09:00 2019:148544 Salla e gjykimeve nr. 2 -Suharekë Selajdin Gallapeni
09:00 2021:295218 Zyra e gjykatësit Lavdim Bajraktari
09:30 2021:143565 Zyra e gjykatësit Lavdim Bajraktari
10:30 2021:034309 Zyra e gjykatësit Lavdim Bajraktari
10:30 2021:034309 Zyra e gjykatësit Lavdim Bajraktari
Koha Rasti Nr. i Sallës Gjykatësi/ja Statusi
09:30 2020:020805 Salla e gjykimeve nr. 2 -Dragash Sabaheta Kurteshi
11:15 2021:149966 Zyra e gjykatësit Sabaheta Kurteshi
11:30 2021:029285 Salla e gjykimeve nr. 1 -Dragash Sabaheta Kurteshi
13:15 2019:158579 Salla e gjykimeve nr. 2 -Dragash Sabaheta Kurteshi

“Gjykata Ime” është dritare në të cilën përmblidhen dhe pasqyrohen informata të rëndësishme mbi gjykatat dhe funksionimin e tyre, të drejtat dhe obligimet e palëve në proceset gjyqësore, si dhe informacionet tjera të dobishme që mundësojnë qytetarit të informohet dhe tu qaset shërbimeve online që ofrojnë gjykatat dhe Këshilli Gjyqësor i Kosovës.

gjykataime.org

Gjykata Themelore Prizren
Aktgjykimet nga Gjykata Themelore Prizren dhe degët e saj
Vendimet e Kryetarit/Procedurat Disiplinore
Vendimet per hedhje dhe refuzim te ankesave
Ankesat për shërbimet në Gjykatë
Paraqiteni ankesën tuaj