Gjykata Themelore Prizren

Orari i Seancave

Të gjitha oraret
Koha Rasti Nr. i Sallës Gjykatësi/ja Statusi
09:00 2019:285374 Teuta Krusha
09:30 2024:087617 Atdhe Berisha
10:00 2020:911560 Shaban Shala
10:30 2023:057278 Atdhe Berisha
Koha Rasti Nr. i Sallës Gjykatësi/ja Statusi
13:15 2021:201799
Koha Rasti Nr. i Sallës Gjykatësi/ja Statusi
13:15 2021:139583 Sabaheta Kurteshi
15:00 2022:012061 Sabaheta Kurteshi

“Gjykata Ime” është dritare në të cilën përmblidhen dhe pasqyrohen informata të rëndësishme mbi gjykatat dhe funksionimin e tyre, të drejtat dhe obligimet e palëve në proceset gjyqësore, si dhe informacionet tjera të dobishme që mundësojnë qytetarit të informohet dhe tu qaset shërbimeve online që ofrojnë gjykatat dhe Këshilli Gjyqësor i Kosovës.

gjykataime.org

Aktgjykimet/Aktvendimet
Aktgjykimet nga Gjykata Themelore Prizren dhe degët e saj
Vendimet e Kryetarit/Procedurat Disiplinore
Vendimet për hedhje dhe refuzim të ankesave
Ankesat për shërbimet në Gjykatë
Paraqiteni ankesën tuaj
Certifikata mbi dënimet penale