Gjykata Themelore Prizren

Orari i Seancave

Të gjitha oraret
Koha Rasti Nr. i Sallës Gjykatësi/ja Statusi
09:00 2021:014431 Zyra e gjykatësit Arjeta Gashi
09:00 2019:151412 Zyra e gjykatësit Sadije Selmani
09:00 2021:104249 Zyra e gjykatësit Alija Fazli
09:00 2020:041326 Zyra e gjykatësit Shpresa Emra
09:15 2021:103922 Zyra e gjykatësit Alija Fazli
09:30 2021:103214 Zyra e gjykatësit Alija Fazli
09:30 2020:066645 Zyra e gjykatësit Shpresa Emra
09:45 2021:111977 Zyra e gjykatësit Alija Fazli
10:00 2021:012524 Zyra e gjykatësit Refki Piraj
10:00 2019:073082 Zyra e gjykatësit Refki Piraj
10:00 2020:071433 Zyra e gjykatësit Edije Sezairi
10:00 2020:160323 Zyra e gjykatësit Fatmir Krasniqi
10:00 2021:100201 Zyra e gjykatësit Alija Fazli
10:00 2020:063050 Zyra e gjykatësit Shpresa Emra
10:00 2019:288346 Salla e gjykimeve nr. 1 -Prizren Ajser Skenderi
10:00 2019:103331 Zyra e gjykatësit Fahret Vellija
10:00 2019:079231 Zyra e gjykatësit Sadije Selmani
10:00 2019:149492 Zyra e gjykatësit Shaban Shala
10:15 2019:122677 Zyra e gjykatësit Agron Hoxhaj
10:30 2020:043295 Zyra e gjykatësit Shpresa Emra
10:30 2020:158744 Zyra e gjykatësit Alija Fazli
11:00 2021:179895 Zyra e gjykatësit Gani Kastrati
11:00 2019:287167 Zyra e gjykatësit Shaban Shala
11:00 2021:083253 Zyra e gjykatësit Arjeta Gashi
11:00 2019:206816 Zyra e gjykatësit Fidan Hoxha
11:00 2020:162604 Zyra e gjykatësit Fatmir Krasniqi
11:00 2020:043103 Zyra e gjykatësit Shpresa Emra
11:15 2019:086421 Zyra e gjykatësit Agron Hoxhaj
11:15 2021:219773 Zyra e gjykatësit Alija Fazli
11:30 2020:069522 Zyra e gjykatësit Shpresa Emra
13:15 2021:223637 Zyra e gjykatësit Agron Hoxhaj
13:15 2021:204602 Zyra e gjykatësit Alija Fazli
13:30 2019:216107 Zyra e gjykatësit Gëzim Shehu
13:30 2018:006149 Zyra e gjykatësit Fatmir Krasniqi
13:30 2021:226282 Zyra e gjykatësit Edije Sezairi
13:30 2021:204464 Zyra e gjykatësit Alija Fazli
13:30 2021:115696 Salla e gjykimeve nr. 2 -Prizren Shpresa Emra
13:45 2021:205107 Zyra e gjykatësit Alija Fazli
14:00 2021:203738 Zyra e gjykatësit Alija Fazli
14:15 2021:204246 Zyra e gjykatësit Alija Fazli
14:30 2021:196932 Zyra e gjykatësit Alija Fazli
15:00 2021:121031 Zyra e gjykatësit Alija Fazli
Koha Rasti Nr. i Sallës Gjykatësi/ja Statusi
09:00 2021:021341 Zyra e gjykatësit Robert Tunaj
09:30 2019:079157 Zyra e gjykatësit Robert Tunaj
10:00 2018:051679 Zyra e gjykatësit Qemail Suka
10:00 2020:078671 Zyra e gjykatësit Qemail Suka
10:30 2018:051679 Zyra e gjykatësit Qemail Suka
11:00 2020:039711 Zyra e gjykatësit Selajdin Gallapeni
14:00 2021:194818 Zyra e gjykatësit Nuredin Abazi
Koha Rasti Nr. i Sallës Gjykatësi/ja Statusi
09:30 2019:292468 Zyra e gjykatësit Sabaheta Kurteshi

“Gjykata Ime” është dritare në të cilën përmblidhen dhe pasqyrohen informata të rëndësishme mbi gjykatat dhe funksionimin e tyre, të drejtat dhe obligimet e palëve në proceset gjyqësore, si dhe informacionet tjera të dobishme që mundësojnë qytetarit të informohet dhe tu qaset shërbimeve online që ofrojnë gjykatat dhe Këshilli Gjyqësor i Kosovës.

gjykataime.org

Gjykata Themelore Prizren
Aktgjykimet nga Gjykata Themelore Prizren dhe degët e saj
Vlerësimi i shërbimeve në Gjykatë
Vlerësoni përvojën tuaj dhe shërbimet në gjykatë
Ankesat për shërbimet në Gjykatë
Paraqiteni ankesën tuaj
Kërkesa për Lëshimin e Çertifikatave
Plotësoni kërkesën online