Gjykata Themelore Prizren

Seancat e radhës

Koha Rasti Nr. i Sallës Gjykatësi/ja Statusi
09:00 P.nr.451/19 208 Vjollca Buzhala Caktuar
09:00 P.nr.1330/19 208 Vjollca Buzhala Caktuar
09:00 806/18 206 Shpresa Emra Caktuar
09:00 P.nr.1515/19 112 Arjeta Gashi Caktuar
09:30 P.nr.1524/19 112 Arjeta Gashi Caktuar
10:00 32/19 203 Ajser Skenderi Caktuar
10:00 P.nr.277/18 208 Vjollca Buzhala Caktuar
10:00 1023/17 210 Edije Sezairi Caktuar
10:00 CP.nr.3417/19 214 Agron Hoxhaj Caktuar
10:00 P.nr.1537/19 112 Arjeta Gashi Caktuar
10:00 644-19 217 Bashkim Beshi Ri-Caktuar
10:00 1490/16 111 Sadije Selmani Ri-Caktuar
10:00 1490/16 111 Sadije Selmani Ri-Caktuar
10:30 1246/17 218 Atdhe Berisha Ri-Caktuar
10:30 1355/19 205 Refki Piraj Caktuar
10:30 P.nr.811/19 112 Arjeta Gashi Caktuar
11:00 1297/19 206 Shpresa Emra Ri-Caktuar
11:00 318/19 217 Bashkim Beshi Ri-Caktuar
11:00 C.nr. 15/16 222 Fahret Vellija Caktuar
11:00 E.nr.1237/11 214 Agron Hoxhaj Caktuar
11:00 1420/17 221 Gëzim Shehu Caktuar
11:00 349/11 210 Edije Sezairi Caktuar
13:00 1230/18 210 Edije Sezairi Caktuar
13:10 E.nr.149/11 214 Agron Hoxhaj Caktuar
13:30 C.nr. 1111/19 222 Fahret Vellija Caktuar
13:30 1761/18 221 Gëzim Shehu Caktuar
13:30 1596/14 206 Shpresa Emra Ri-Caktuar
14:00 1587/17 210 Edije Sezairi Caktuar
14:00 44/20 206 Shpresa Emra Caktuar
14:00 P.nr.1467/19 112 Arjeta Gashi Caktuar

NO Sessions!

Koha Rasti Nr. i Sallës Gjykatësi/ja Statusi
09:00 427/17 2 Nuredin Abazi Caktuar
09:30 163/17 2 Nuredin Abazi Caktuar
ORARI I PLOTË

Për të shikuar kalendarin mujor të të gjitha seancave dhe për të kërkuar seancën e caktuar ju lutem klikoni të gjitha oraret

Të gjitha oraret

Gjykata Themelore Prizren
Aktgjykimet nga Gjykata Themelore Prizren
Degët e Gjykatës Themelore Prizren
Aktgjykimet nga degët e Gjykatës Themelore Prizren
Të gjitha Aktgjykimet
 
Të gjitha Aktgjykimet e Gjykatës Themelore Prizren dhe degët e saj
Shërbime online
Përdorni format më poshtë për të adresuar çështjen tuaj, duke përfshier përvojen tuaj pozitive ose negative lidhur me shërbimet ne gjykatë, apo plotësoni formën për kërkim të çertifikatës
Kërkesa për Lëshimin e Çeritifikatave
Plotësoni kërkesën online
Vlerësimi i shërbimeve në Gjykatë
Vlerësoni përvojën tuaj dhe shërbimet në gjykatë
Ankesat për shërbimet në Gjykatë
Paraqiteni ankesën tuaj