Gjykata Themelore Prizren

Orari i Seancave

Të gjitha oraret
Koha Rasti Nr. i Sallës Gjykatësi/ja Statusi
09:00 2022:152995 Gani Kastrati
09:00 2019:195111 Shyqri Hoxha
09:00 2022:064821 Sadije Selmani
09:00 2020:109531 Agron Karatash
09:45 2020:095080 Lulzim Hoxha
10:00 2022:168710 Sadije Selmani
10:00 2021:218388 Lulzim Hoxha Mbajtur
10:00 2021:040627 Lulzim Hoxha
10:00 2020:024544 Edije Sezairi
10:00 2023:181861 Vjollca Buzhala
10:00 2019:103116 Gëzim Shehu
10:00 2020:147669 Agron Karatash
13:00 2021:231832 Gani Kastrati
13:30 2021:133794 Edije Sezairi
13:30 2019:128354 Shyqri Hoxha
Koha Rasti Nr. i Sallës Gjykatësi/ja Statusi
09:00 2020:184602 Robert Tunaj
09:00 Qemail Suka
10:00 2023:156751 Qemail Suka
11:00 2023:189888 Qemail Suka

NO Sessions!

“Gjykata Ime” është dritare në të cilën përmblidhen dhe pasqyrohen informata të rëndësishme mbi gjykatat dhe funksionimin e tyre, të drejtat dhe obligimet e palëve në proceset gjyqësore, si dhe informacionet tjera të dobishme që mundësojnë qytetarit të informohet dhe tu qaset shërbimeve online që ofrojnë gjykatat dhe Këshilli Gjyqësor i Kosovës.

gjykataime.org

Aktgjykimet/Aktvendimet
Aktgjykimet nga Gjykata Themelore Prizren dhe degët e saj
Vendimet e Kryetarit/Procedurat Disiplinore
Vendimet për hedhje dhe refuzim të ankesave
Ankesat për shërbimet në Gjykatë
Paraqiteni ankesën tuaj
Certifikata mbi dënimet penale