Gjykata Themelore Prizren

Orari i Seancave

Koha Rasti Nr. i Sallës Gjykatësi/ja Statusi
09:00 P.nr.566/19 112 Arjeta Gashi Caktuar
09:00 1733/19 220 Gani Kastrati Caktuar
09:00 464/20 205 Refki Piraj Caktuar
09:00 853/17 206 Shpresa Emra Ri-Caktuar
09:00 1119/18 210 Edije Sezairi Caktuar
09:00 PKR.nr. 61/19 207 Raima Elezi Caktuar
09:15 943/17 220 Gani Kastrati Caktuar
09:30 P.nr.379/20 112 Arjeta Gashi Caktuar
09:30 192/15 220 Gani Kastrati Caktuar
09:30 960/17 111 Sadije Selmani Ri-Caktuar
09:30 1332/17 206 Shpresa Emra Ri-Caktuar
09:30 462/20 205 Refki Piraj Caktuar
09:30 171/20 203 Ajser Skenderi Caktuar
09:45 645/20 220 Gani Kastrati Caktuar
10:00 603/19 210 Edije Sezairi Caktuar
10:00 E.nr. 1568/12 214 Agron Hoxhaj Caktuar
10:00 473/20 205 Refki Piraj Caktuar
10:00 P,nr.26/19 salla 204 Xheladin Osmani Caktuar
10:00 C.nr. 574/09 222 Fahret Vellija Caktuar
10:00 1406/18 215 Fidan Hoxha Caktuar
10:00 P.nr.1359/17 112 Arjeta Gashi Caktuar
10:00 355/20 217 Bashkim Beshi Caktuar
10:00 1045/19 4 Atdhe Berisha Caktuar
10:00 PM.nr.44/2018 101 Kymete Kicaj Caktuar
10:00 P.nr.961/18 206 Shpresa Emra Ri-Caktuar
10:00 1754/15 111 Sadije Selmani Ri-Caktuar
10:30 CP.nr.3224/19 214 Agron Hoxhaj Caktuar
10:30 P.nr.754/19 112 Arjeta Gashi Caktuar
10:30 238/16 111 Sadije Selmani Ri-Caktuar
10:30 C.nr. 42/20 222 Fahret Vellija Caktuar
11:00 1755/16 111 Sadije Selmani Ri-Caktuar
11:30 PPP.nr. 54/20 214 Agron Hoxhaj Caktuar
11:30 320/17 111 Sadije Selmani Ri-Caktuar
13:15 P.nr.1435/18 112 Arjeta Gashi Caktuar
13:25 353/2020 salla nr. 4 Atdhe Berisha Caktuar
13:30 1035-18 217 Bashkim Beshi Ri-Caktuar

NO Sessions!

Koha Rasti Nr. i Sallës Gjykatësi/ja Statusi
09:00 143/18 2 Nuredin Abazi Caktuar
09:00 128/20 24 Qemail Suka Caktuar
09:00 C.nr. 547/2018 35 Selajdin Gallapeni Caktuar
09:30 165/20 2 Nuredin Abazi Caktuar
09:30 60/20 24 Qemail Suka Caktuar
10:00 67/20 24 Qemail Suka Caktuar
10:00 C.nr. 735/2019 35 Selajdin Gallapeni Caktuar
10:15 611/19 2 Nuredin Abazi Caktuar
10:30 83/20 24 Qemail Suka Caktuar
11:00 68/20 24 Qemail Suka Caktuar
11:00 PP.nr. 121/2019 35 Selajdin Gallapeni Caktuar
11:15 31/20 2 Nuredin Abazi Caktuar
11:30 69/20 24 Qemail Suka Caktuar
13:00 C.nr. 360/2018 35 Selajdin Gallapeni Caktuar
ORARI I PLOTË

Për të shikuar kalendarin mujor të të gjitha seancave dhe për të kërkuar seancën e caktuar ju lutem klikoni të gjitha oraret

Të gjitha oraret

Gjykata Themelore Prizren
Aktgjykimet nga Gjykata Themelore Prizren dhe degët e saj
Vlerësimi i shërbimeve në Gjykatë
Vlerësoni përvojën tuaj dhe shërbimet në gjykatë
Ankesat për shërbimet në Gjykatë
Paraqiteni ankesën tuaj
Kërkesa për Lëshimin e Çertifikatave
Plotësoni kërkesën online