Gjykata Themelore Prizren

Orari i Seancave

Të gjitha oraret

NO Sessions!

Koha Rasti Nr. i Sallës Gjykatësi/ja Statusi
09:00 2019:123946 Salla e gjykimeve nr. 2 -Suharekë Selajdin Gallapeni
09:30 2022:282324 Zyra e gjykatësit Qemail Suka
10:00 2019:115518 Salla e gjykimeve nr. 2 -Suharekë Selajdin Gallapeni
10:30 2022:153597 Zyra e gjykatësit Robert Tunaj
13:30 2019:132030 Salla e gjykimeve jashtë gjykates-Suharekë Selajdin Gallapeni
Koha Rasti Nr. i Sallës Gjykatësi/ja Statusi
10:00 2020:118966 Salla e gjykimeve nr. 2 -Dragash Sabaheta Kurteshi
14:00 2018:058194 Zyra e gjykatësit Sabaheta Kurteshi

“Gjykata Ime” është dritare në të cilën përmblidhen dhe pasqyrohen informata të rëndësishme mbi gjykatat dhe funksionimin e tyre, të drejtat dhe obligimet e palëve në proceset gjyqësore, si dhe informacionet tjera të dobishme që mundësojnë qytetarit të informohet dhe tu qaset shërbimeve online që ofrojnë gjykatat dhe Këshilli Gjyqësor i Kosovës.

gjykataime.org

Aktgjykimet/Aktvendimet
Aktgjykimet nga Gjykata Themelore Prizren dhe degët e saj
Vendimet e Kryetarit/Procedurat Disiplinore
Vendimet për hedhje dhe refuzim të ankesave
Ankesat për shërbimet në Gjykatë
Paraqiteni ankesën tuaj
Certifikata mbi dënimet penale