Gjykata Themelore Prizren

Orari i Seancave

Të gjitha oraret
Koha Rasti Nr. i Sallës Gjykatësi/ja Statusi
09:00 2021:052650 Zyra e gjykatësit Sadije Selmani
09:00 2019:294528 Zyra e gjykatësit Gani Kastrati
09:30 2020:088677 Zyra e gjykatësit Arjeta Gashi
09:30 2019:100790 Zyra e gjykatësit Gëzim Shehu
10:00 2021:031385 Zyra e gjykatësit Sefer Gutaj
10:00 2019:077681 Salla e gjykimeve nr. 2 -Prizren Ajser Skenderi
10:00 2019:098517 Zyra e gjykatësit Gëzim Shehu
10:00 2021:011109 Zyra e gjykatësit Agron Hoxhaj
10:30 2021:045777 Zyra e gjykatësit Sefer Gutaj
10:45 2021:042620 Zyra e gjykatësit Sefer Gutaj
10:45 2021:052759 Zyra e gjykatësit Sefer Gutaj
11:00 2021:054747 Zyra e gjykatësit Sefer Gutaj
11:15 2021:053379 Zyra e gjykatësit Sefer Gutaj
11:45 2021:053956 Zyra e gjykatësit Sefer Gutaj
13:15 2020:120796 Zyra e gjykatësit Kymete Kicaj
13:15 2021:027948 Zyra e gjykatësit Agron Hoxhaj
13:30 2020:133458 Zyra e gjykatësit Edije Sezairi
Koha Rasti Nr. i Sallës Gjykatësi/ja Statusi
09:00 2019:140529 Zyra e gjykatësit Selajdin Gallapeni
09:30 2020:143501 Zyra e gjykatësit Shaban Zeqiraj
10:00 2020:144842 Zyra e gjykatësit Shaban Zeqiraj
10:00 2019:152243 Zyra e gjykatësit Selajdin Gallapeni
10:30 2019:152763 Salla e gjykimeve jashtë gjykates-Suharekë Selajdin Gallapeni

NO Sessions!

“Gjykata Ime” është dritare në të cilën përmblidhen dhe pasqyrohen informata të rëndësishme mbi gjykatat dhe funksionimin e tyre, të drejtat dhe obligimet e palëve në proceset gjyqësore, si dhe informacionet tjera të dobishme që mundësojnë qytetarit të informohet dhe tu qaset shërbimeve online që ofrojnë gjykatat dhe Këshilli Gjyqësor i Kosovës.

gjykataime.org

Gjykata Themelore Prizren
Aktgjykimet nga Gjykata Themelore Prizren dhe degët e saj
Vlerësimi i shërbimeve në Gjykatë
Vlerësoni përvojën tuaj dhe shërbimet në gjykatë
Ankesat për shërbimet në Gjykatë
Paraqiteni ankesën tuaj
Kërkesa për Lëshimin e Çertifikatave
Plotësoni kërkesën online