Sud
Ogranak
Od
Do
Broj predmet 
Sudija
     
Vrsta Broj predmet Vrsta predmeta Datum & Vreme Broj Sale Sudija Status Sledeća sednica
P 2019:292913 Penale përgjithshme Shqyrtimi gjyqësor 30.03.2023
09:00
Zyra e gjykatësit Vjollca Buzhala
C 2019:103581 Civile Kontestimore 30.03.2023
09:00
Zyra e gjykatësit Njomëza Berisha
P 2022:234147 Penale përgjithshme Shqyrtimi gjyqësor 30.03.2023
09:00
Zyra e gjykatësit Refki Piraj
2023:046100 Kundervajtje- Madhorë 30.03.2023
09:00
Zyra e gjykatësit Nazim Vllaqo
P 2021:297127 Penale përgjithshme Shqyrtimi gjyqësor 30.03.2023
09:00
Zyra e gjykatësit Gani Kastrati
P 2018:057865 Penale përgjithshme Shqyrtimi gjyqësor 30.03.2023
09:00
Zyra e gjykatësit Lulzim Hoxha
C 2022:053701 Civile Kontestimore 30.03.2023
09:00
Zyra e gjykatësit Gëzim Shehu
C 2019:216163 Civile Kontestimore 30.03.2023
09:00
Zyra e gjykatësit Shyqri Hoxha
P 2018:057016 Penale përgjithshme Shqyrtimi gjyqësor 30.03.2023
09:15
Zyra e gjykatësit Lulzim Hoxha
2023:046168 Kundervajtje- Madhorë 30.03.2023
09:15
Zyra e gjykatësit Nazim Vllaqo
P 2022:163803 Penale përgjithshme Shqyrtimi gjyqësor 30.03.2023
09:30
Salla e gjykimeve jashtë gjykates-Prizren Lulzim Hoxha
2023:056913 Kundervajtje- Madhorë 30.03.2023
09:30
Zyra e gjykatësit Nazim Vllaqo
PKR 2018:054007 Krime të rënda Shqyrtim gjyqësor 30.03.2023
09:30
Zyra e gjykatësit Ajser Skenderi
P 2020:150338 Penale përgjithshme Shqyrtimi gjyqësor 30.03.2023
09:30
Zyra e gjykatësit Gani Kastrati
C 2020:137841 Civile Kontestimore 30.03.2023
10:00
Zyra e gjykatësit Njomëza Berisha
P 2021:084437 Penale përgjithshme Shqyrtimi gjyqësor 30.03.2023
10:00
Zyra e gjykatësit Lulzim Hoxha
C 2019:090618 Civile Kontestimore 30.03.2023
10:00
Salla e gjykimeve jashtë gjykates-Prizren Shaban Shala
PM 2022:093118 Penale të mitur Shqyrtimi gjyqësor 30.03.2023
10:00
Zyra e gjykatësit Kymete Kicaj
C 2021:234977 Civile Kontestimore 30.03.2023
10:00
Zyra e gjykatësit Gëzim Shehu
P 2021:253321 Penale përgjithshme Shqyrtimi gjyqësor 30.03.2023
10:00
Zyra e gjykatësit Sadije Selmani
36 saslušanja od 2 Next page