64 praktikant filluan praktiken një vjeçare në Gjykatën Themelore të Prizrenit

64 praktikant filluan praktiken një vjeçare në Gjykatën Themelore të Prizrenit