Basic Court Prizren

Next Schedules

FULL SCHEDULE

To view the monthly calendar of all sessions and to find a scheduled session please click on all the schedules

All schedules

Basic Court Prizren
Judgements from Basic Court Prizren
Branches of Basic Court Prizren
Verdicts from Branches of Basic Court Prizren
All Judgements
All Verdicts Basic Court Prizren and its Branches
Shërbime online
Përdorni format më poshtë për të adresuar çështjen tuaj, duke përfshier përvojen tuaj pozitive ose negative lidhur me shërbimet ne gjykatë, apo plotësoni formën për kërkim të çertifikatës
Request for Issuance of Certificate
Submit your request online
Online Assessment
Assess your experience and court services
Complaints on court services
Submit your complaint