Zëvendës Kryetari i Gjykatës Themelore të Prizrenit z. Artan Sejrani

Zëvendës Kryetari i Gjykatës Themelore të Prizrenit z. Artan Sejrani