Court
Branch
From
To
Case number  
Judge
     
Type Case number Case type Date & Time Room No Judge Status Next session
P 2022:149725 Penale përgjithshme Shqyrtimi gjyqësor 26.02.2024
10:00
Zyra e gjykatësit Sadije Selmani