Court
Branch
From
To
Case number  
Judge
     
Type Case number Case type Date & Time Room No Judge Status Next session
2022:141980 Kundervajtje- Madhorë 17.08.2022
08:45
Zyra e gjykatësit Alija Fazli
P 2020:162505 Penale përgjithshme Shqyrtimi gjyqësor 17.08.2022
09:00
Zyra e gjykatësit Vjollca Buzhala
P 2021:171068 Penale përgjithshme Shqyrtimi gjyqësor 17.08.2022
09:00
Zyra e gjykatësit Fatmir Krasniqi
P 2019:299456 Penale përgjithshme Shqyrtimi gjyqësor 17.08.2022
09:00
Zyra e gjykatësit Arjeta Gashi
2022:141584 Kundervajtje- Madhorë 17.08.2022
09:00
Zyra e gjykatësit Alija Fazli
2022:142172 Kundervajtje- Madhorë 17.08.2022
09:15
Zyra e gjykatësit Alija Fazli
2022:143364 Kundervajtje- Madhorë 17.08.2022
09:30
Zyra e gjykatësit Gjimshit Galushi
2022:142330 Kundervajtje- Madhorë 17.08.2022
09:30
Zyra e gjykatësit Alija Fazli
PM 2021:032412 Penale të mitur Shqyrtimi gjyqësor 17.08.2022
09:30
Zyra e gjykatësit Kymete Kicaj
2022:143521 Kundervajtje- Madhorë 17.08.2022
09:45
Zyra e gjykatësit Gjimshit Galushi
2022:143352 Kundervajtje- Madhorë 17.08.2022
09:45
Zyra e gjykatësit Alija Fazli
P 2021:071808 Penale përgjithshme Shqyrtimi gjyqësor 17.08.2022
10:00
Zyra e gjykatësit Luan Berisha
P 2018:056460 Penale përgjithshme Shqyrtimi gjyqësor 17.08.2022
10:00
Zyra e gjykatësit Sadije Selmani
2022:143566 Kundervajtje- Madhorë 17.08.2022
10:00
Zyra e gjykatësit Alija Fazli
C 2019:104722 Civile Kontestimore 17.08.2022
10:00
Zyra e gjykatësit
2022:143608 Kundervajtje- Madhorë 17.08.2022
10:00
Zyra e gjykatësit Gjimshit Galushi
PM 2020:155799 Penale të mitur Shqyrtimi gjyqësor 17.08.2022
10:00
Zyra e gjykatësit Arjeta Gashi
2022:144937 Kundervajtje- Madhorë 17.08.2022
10:15
Zyra e gjykatësit Alija Fazli
PM 2021:068874 Penale të mitur Shqyrtimi gjyqësor 17.08.2022
10:30
Zyra e gjykatësit Kymete Kicaj
2022:144075 Kundervajtje- Madhorë 17.08.2022
10:30
Zyra e gjykatësit Gjimshit Galushi
37 sessions of 2 Next page