64 praktikantë filluan praktikën një vjeçare në Gjykatën Themelore të Prizrenit

64 praktikantë filluan praktikën një vjeçare në Gjykatën Themelore të Prizrenit