Gjykata
Dega
Prej
Deri
Numri i lëndës 
Gjykatësi/ja
     
Lloji Numri i lëndës Lloji i lëndës Data & Koha Nr. i Sallës Gjykatësi/ja Statusi Seanca e rradhës
2022:097722 Kundervajtje- Madhorë 05.07.2022
08:45
Zyra e gjykatësit Alija Fazli
P 2018:027599 Penale përgjithshme Shqyrtimi gjyqësor 05.07.2022
09:00
Zyra e gjykatësit Gani Kastrati
2022:063301 Kundervajtje- Madhorë 05.07.2022
09:00
Zyra e gjykatësit Alija Fazli
P 2022:000338 Penale përgjithshme Shqyrtimi gjyqësor 05.07.2022
09:00
Zyra e gjykatësit Refki Piraj
2022:092928 Kundervajtje- Madhorë 05.07.2022
09:00
Zyra e gjykatësit Nazim Vllaqo
2022:123247 Kundervajtje- Madhorë 05.07.2022
09:00
Zyra e gjykatësit Alija Fazli
PKR 2018:038593 Krime të rënda Shqyrtim gjyqësor 05.07.2022
09:00
Salla e gjykimeve nr. 1 -Prizren Teuta Krusha
2022:122267 Kundervajtje- Te mitur 05.07.2022
09:15
Zyra e gjykatësit Alija Fazli
2022:009170 Kundervajtje- Madhorë 05.07.2022
09:15
Zyra e gjykatësit Nazim Vllaqo
2022:071551 Kundervajtje- Madhorë 05.07.2022
09:30
Zyra e gjykatësit Alija Fazli
2022:122249 Kundervajtje- Te mitur 05.07.2022
09:30
Zyra e gjykatësit Alija Fazli
P 2018:005920 Penale përgjithshme Shqyrtimi gjyqësor 05.07.2022
09:30
Zyra e gjykatësit Vjollca Buzhala
2022:042392 Kundervajtje- Madhorë 05.07.2022
09:30
Zyra e gjykatësit Nazim Vllaqo
P 2018:026621 Penale përgjithshme Shqyrtimi gjyqësor 05.07.2022
09:30
Zyra e gjykatësit Gani Kastrati
2022:081342 Kundervajtje- Madhorë 05.07.2022
09:45
Zyra e gjykatësit Alija Fazli
2022:041920 Kundervajtje- Madhorë 05.07.2022
09:45
Zyra e gjykatësit Nazim Vllaqo
PKR 2018:050728 Krime të rënda Shqyrtim gjyqësor 05.07.2022
10:00
Zyra e gjykatësit Kymete Kicaj
2022:087804 Kundervajtje- Madhorë 05.07.2022
10:00
Zyra e gjykatësit Nazim Vllaqo
2022:081417 Kundervajtje- Madhorë 05.07.2022
10:00
Zyra e gjykatësit Alija Fazli
C 2019:221009 Civile Kontestimore 05.07.2022
10:00
Zyra e gjykatësit Edije Sezairi
69 seanca nga 4 Next page