Gjykata
Dega
Prej
Deri
Numri i lëndës 
Gjykatësi/ja
     
Lloji Numri i lëndës Lloji i lëndës Data & Koha Nr. i Sallës Gjykatësi/ja Statusi Seanca e rradhës
P 2019:151412 Penale përgjithshme Shqyrtimi gjyqësor 20.10.2021
09:00
Zyra e gjykatësit Sadije Selmani
2021:014431 20.10.2021
09:00
Zyra e gjykatësit Arjeta Gashi
P 2020:041326 Penale përgjithshme Shqyrtimi gjyqësor 20.10.2021
09:00
Zyra e gjykatësit Shpresa Emra
2021:104249 Kundervajtje- Madhorë 20.10.2021
09:00
Zyra e gjykatësit Alija Fazli
2021:103922 Kundervajtje- Madhorë 20.10.2021
09:15
Zyra e gjykatësit Alija Fazli
2021:103214 Kundervajtje- Madhorë 20.10.2021
09:30
Zyra e gjykatësit Alija Fazli
P 2020:066645 Penale përgjithshme Shqyrtimi gjyqësor 20.10.2021
09:30
Zyra e gjykatësit Shpresa Emra
2021:111977 Kundervajtje- Madhorë 20.10.2021
09:45
Zyra e gjykatësit Alija Fazli
2020:071433 20.10.2021
10:00
Zyra e gjykatësit Edije Sezairi
P 2021:012524 Penale përgjithshme Shqyrtimi gjyqësor 20.10.2021
10:00
Zyra e gjykatësit Refki Piraj
P 2019:073082 Penale përgjithshme Shqyrtimi gjyqësor 20.10.2021
10:00
Zyra e gjykatësit Refki Piraj
2021:100201 Kundervajtje- Madhorë 20.10.2021
10:00
Zyra e gjykatësit Alija Fazli
P 2020:160323 Penale përgjithshme Shqyrtimi gjyqësor 20.10.2021
10:00
Zyra e gjykatësit Fatmir Krasniqi
P 2020:063050 Penale përgjithshme Shqyrtimi gjyqësor 20.10.2021
10:00
Zyra e gjykatësit Shpresa Emra
PKR 2019:288346 Krime të rënda Shqyrtim gjyqësor 20.10.2021
10:00
Salla e gjykimeve nr. 1 -Prizren Ajser Skenderi
2019:103331 20.10.2021
10:00
Zyra e gjykatësit Fahret Vellija
P 2019:079231 Penale përgjithshme Shqyrtimi gjyqësor 20.10.2021
10:00
Zyra e gjykatësit Sadije Selmani
2019:149492 20.10.2021
10:00
Zyra e gjykatësit Shaban Shala
2019:122677 20.10.2021
10:15
Zyra e gjykatësit Agron Hoxhaj
2020:158744 Kundervajtje- Madhorë 20.10.2021
10:30
Zyra e gjykatësit Alija Fazli
42 seanca nga 3 Next page