Tryezë diskutimi për Gjyqtaret, Prokuroret dhe stafin mbështetës, ne lidhje me Kodin e Ri te Procedurës Penale.

Tryezë diskutimi për Gjyqtaret, Prokuroret dhe stafin mbështetës, ne lidhje me Kodin e Ri te Procedurës Penale.

Gjykata Themelore ne Prizren dhe Prokuroria Themelore ne Prizren, mbështetur nga Misioni i OSBE-se ne Kosove, mbajtën një tryeze diskutimi për gjyqtaret, prokuroret dhe stafin mbështetës, ne lidhje me Kodin e Ri te Procedurës Penale. Më 17 mars 2023, Gjykata Themelore ne Prizren dhe Prokuroria Themelore ne Prizren, mbështetur nga Misioni i OSBE-se ne Kosove,…

Gjykata Themelore ne Prizren dhe Prokuroria Themelore ne Prizren, mbështetur nga Misioni i OSBE-se ne Kosove, mbajtën një tryeze diskutimi për gjyqtaret, prokuroret dhe stafin mbështetës, ne lidhje me Kodin e Ri te Procedurës Penale.

Më 17 mars 2023, Gjykata Themelore ne Prizren dhe Prokuroria Themelore ne Prizren, mbështetur nga Misioni i OSBE-se ne Kosove, organizuan një tryeze diskutimi për gjyqtaret, prokuroret dhe stafin mbështetës nga rajoni i Prizrenit, ne lidhje me Kodin e Ri te Procedurës Penale që hyri në fuqi në shkurt 2023.

Të pranishmit patën mundësinë të dëgjojnë një prezantim gjithëpërfshirës mbi këtë temë nga Kryeprokurori i Prokurorisë Themelore ne Prizren, z. Admir Shala. Gjatë aktivitetit u zhvillua një diskutim shumë i frytshëm dhe u ndanë disa rekomandime të dobishme. Takimi u zhvillua në Hotel “Premium Park” në Prizren dhe në të morën pjesë rreth 32 persona). Ngjarja u organizua në përputhje me Projektin UB: Mbështetja e sistemit të drejtësisë në përputhje me legjislacionin vendas dhe instrumentet ligjore ndërkombëtare.

Më 17 mars 2023, Gjykata Themelore ne Prizren dhe Prokuroria Themelore ne Prizren, mbështetur nga Misioni i OSBE-se ne Kosove, organizuan një tryeze diskutimi për gjyqtaret, prokuroret dhe stafin mbështetës nga rajoni i Prizrenit, ne lidhje me Kodin e Ri te Procedurës Penale që hyri në fuqi në shkurt 2023.

Të pranishmit patën mundësinë të dëgjojnë një prezantim gjithëpërfshirës mbi këtë temë nga Kryeprokurori i Prokurorisë Themelore ne Prizren, z. Admir Shala. Gjatë aktivitetit u zhvillua një diskutim shumë i frytshëm dhe u ndanë disa rekomandime të dobishme. Takimi u zhvillua në Hotel “Premium Park” në Prizren dhe në të morën pjesë rreth 32 persona). Ngjarja u organizua në përputhje me Projektin UB: Mbështetja e sistemit të drejtësisë në përputhje me legjislacionin vendas dhe instrumentet ligjore ndërkombëtare.