1(një)muaj caktohet masa e paraburgimit

1(një)muaj caktohet masa e paraburgimit

PRIZREN – 14.09.2020 – Gjykata Themelore e Prizrenit, Departamenti i Përgjithshëm Penal, duke vendosur sipas kërkesës së Prokurorisë Themelore të Prizrenit, ka caktuar masën e paraburgimit në kohëzgjatje prej 1 (një) muaj, ndaj të pandehurit me iniciale S.SH nga fshati Piranë, Komuna e Prizrenit, për shkak të dyshimit të bazuar se ka kryer veprën penale…

PRIZREN – 14.09.2020 – Gjykata Themelore e Prizrenit, Departamenti i Përgjithshëm Penal, duke vendosur sipas kërkesës së Prokurorisë Themelore të Prizrenit, ka caktuar masën e paraburgimit në kohëzgjatje prej 1 (një) muaj, ndaj të pandehurit me iniciale S.SH nga fshati Piranë, Komuna e Prizrenit, për shkak të dyshimit të bazuar se ka kryer veprën penale lëndim i lehtë trupor nga neni 185 par.3 pika 3.1,lidhur me para.1. të Kodit Penal të Republikës së Kosovës (KPRK-së). Masa e paraburgimit  do të  llogaritet prej datës, 08.09.2020, nga ora 19:00 minuta dhe do të zgjasë deri më datën 07.10.2020. 

Ekziston dyshimi i bazuar  se i pandehuri në ditën kritike pas  mosmarrëveshjeve të vazhdueshme me të dëmtuarën (bashkëshorten), i pandehuri nën ndikimin e alkoholit e sulmon fizikisht duke e  goditur me grushta në pjesë të ndryshme të trupit, e si pasojë e këtyre veprime i shkaktojnë lëndime, të konstatuara në raportin mjekësor,  me çka janë plotësuar kushtet ligjore nga neni 187 par.1 nën par.1.1 dhe 1.2 të KPPK-së, për caktimin e paraburgimit, kurse a do të argumentohen këto fakte do të vlerësohet në fazat e mëtejme të procedurës penale.