30(tridhjetë) ditë caktohet masa e paraburgimit

30(tridhjetë) ditë caktohet masa e paraburgimit

PRIZREN – 01.10.2019 – Gjykata Themelore e Prizrenit, Departamenti i Krimeve të Rënda, duke vendosur sipas kërkesës së Prokurorisë Themelore të Prizrenit, ka caktuar masën e Paraburgimit në kohëzgjatje prej 30 (tridhjetë) ditësh, ndaj të pandehurit me iniciale SH.B. nga Prizreni, për shkak të dyshimit të bazuar se ka kryer veprën penale blerja, posedimi, shpërndarja…

PRIZREN – 01.10.2019 – Gjykata Themelore e Prizrenit, Departamenti i Krimeve të Rënda, duke vendosur sipas kërkesës së Prokurorisë Themelore të Prizrenit, ka caktuar masën e Paraburgimit në kohëzgjatje prej 30 (tridhjetë) ditësh, ndaj të pandehurit me iniciale SH.B. nga Prizreni, për shkak të dyshimit të bazuar se ka kryer veprën penale blerja, posedimi, shpërndarja ose shitja e paautorizuar e narkotikëve, substancave psikotrope dhe analoge nga neni 267 par. 1. të KPRK-së. Masa e paraburgimit do të llogaritet prej datës së arrestimit, 28.09.2019, dhe do të zgjasë deri më datën 27.10.2019.  

Sepse me datën 28.09.2019, ka poseduar pa autorizim, me qëllim të shitjes apo shpërndarjes, substancë të dyshuar për narkotik të llojit “marihuan”, në atë mënyrë që kur zyrtarët policor nga Njësiti për Hetiminin e Trafikimit me Narkotikë në Prizren, gjatë egzekutimit të urdhër kontrollit në shtëpinë e tij të banimit, gjenden sasi të konsiderueshëm të substancave të dyshuar për narkotikë të llojit “marihuanë”. Nga të dhënat e siguaruara nga ana e Policisë së Kososvës i pandehuri është i regjistruar edhe si kryers i veprave tjera të kësaj natyre