30(tridhjetë)ditë caktohet masa e paraburgimit

30(tridhjetë)ditë caktohet masa e paraburgimit

PRIZREN – 20.09.2019 – Gjykata Themelore e Prizrenit, Departamenti i Krimeve të Rënda, duke vendosur sipas kërkesës së Prokurorisë Themelore të Prizrenit, ka caktuar masën e Paraburgimit në kohëzgjatje prej 30 (tridhjetë) ditësh, ndaj të pandehurit me iniciale B.B. nga Prizreni, për shkak dyshimit të bazuar se ka kryer veprën penale blerja, posedimi, shpërndarja ose…

PRIZREN – 20.09.2019 – Gjykata Themelore e Prizrenit, Departamenti i Krimeve të Rënda, duke vendosur sipas kërkesës së Prokurorisë Themelore të Prizrenit, ka caktuar masën e Paraburgimit në kohëzgjatje prej 30 (tridhjetë) ditësh, ndaj të pandehurit me iniciale B.B. nga Prizreni, për shkak dyshimit të bazuar se ka kryer veprën penale blerja, posedimi, shpërndarja ose shitja e paautorizuar e narkotikëve, substancave psikotrope dhe analoge nga neni 267 par. 1. të KPRK-së. Masa e paraburgimit do të llogaritet prej datës së arrestimit, 27.09.2019, dhe do të zgjasë deri më datën 27.10.2019.

                Sepse me  datën 27.09.2019 rrethë orës 12.00, ka poseduar pa autorizim, me qëllim të shitjes apo shpërndarjes, substancë të dyshuar për narkotik të llojit “marihuan”, në atë mënyrë që pasi haset në lokalin “Porta” që gjendet në lokalin “Ortakoll” në Prizren, tek i njejti gjenden pesë (5) qese me substancë të dyshuar për narkotikë të llojit marihuan, në peshë prej 3.55 gram, ndërsa në shtëpinë e tij të banimit me po të njejën datë gjatë egzekutimit të urdhër kontrollit gjenden një(1) qese plastike me substancë të dyshuar për narkotik, të llojit marihuan, me peshë prej 5.51 gram, një (1) kavanoz qelqi me substancë të dyshuar për narkotik, të llojit marihuan, me peshë prej 52 gram, si dhe një pako me rizlla me mbishkrimin “OSB SLIM”, kurse a do të argumentohen këto fakte do të vlerësohet në fazat e mëtejme të procedurës penale.