Tryezë e rrumbullakët e Gjykatës Themelore të Prizrenit me gjyqtarë, prokurorë dhe avokat

Tryezë e rrumbullakët e Gjykatës Themelore të Prizrenit me gjyqtarë, prokurorë dhe avokat

Tryezë e rrumbullakët e Gjykatës Themelore të Prizrenit me gjyqtarë, prokurorë dhe avokat

Më 19 mars 2015 Gjykata Themelore në Prizren, e mbështetur nga Misioni i OSBE-së në Kosovë, mbajti një tryezë të rrumbullakët me gjyqtarë, prokurorë dhe avokatë nga rajoni i Prizrenit. Ky takim është takimi i parë në vargun e tri tryezave të rrumbullakëta që kanë për qëllim rritjen e pajtueshmërisë së Gjykatës Themelore me praktikën e Gjykatës Evropiane për të Drejtat e Njeriut (GJEDNJ).

Në takim morën pjesë 35 gjyqtarë, prokurorë dhe avokatë.