Komunikatë për media

Komunikatë për media

Gjykata Themelore e Prizrenit priti për vizitë Fondacionin Atmosfera

Interesimi për të vizituar Gjykatën Themelore në Prizren po e shprehin çdo ditç e mç shumç edhe nxënësit dhe studentët e qytetit të Prizrenit. Një grup nxënësish të shkollave të mesme të Prizrenit të udhëhequr nga Fondacioni Atmosfera, ishin vizitorët e rradhës të kësaj gjykate.

Nxënësit u pritën nga kryetari i gjykatës z.Hoxha dhe zyrtarja për Informim znj.Kicaj.Përveç sesionit të diskutimit, nxënësit vizituan edhe objektin e gjykatës, për t’u njohur më mirë me departamentet, zyrat administarative dhe sallat e gjykimit.