Gjykata
Dega
Prej
Deri
Numri i lëndës 
Gjykatësi/ja
     
Lloji Numri i lëndës Lloji i lëndës Data & Koha Nr. i Sallës Gjykatësi/ja Statusi Seanca e rradhës
P 2022:065146 Penale përgjithshme Procedurë paraprake 05.07.2022
09:30
Zyra e gjykatësit Refki Piraj Mbajtur
C 2019:295453 Civile Kontestimore 05.07.2022
09:30
Salla e gjykimeve nr.4 - Prizren Atdhe Berisha
C 2019:091711 Civile Kontestimore 05.07.2022
09:30
Zyra e gjykatësit Edije Sezairi
P 2018:005920 Penale përgjithshme Shqyrtimi gjyqësor 05.07.2022
09:30
Zyra e gjykatësit Vjollca Buzhala
2022:081342 Kundervajtje- Madhorë 05.07.2022
09:45
Zyra e gjykatësit Alija Fazli
2022:041920 Kundervajtje- Madhorë 05.07.2022
09:45
Zyra e gjykatësit Nazim Vllaqo
C 2019:221009 Civile Kontestimore 05.07.2022
10:00
Zyra e gjykatësit Edije Sezairi
C 2019:145575 Civile Kontestimore 05.07.2022
10:00
Zyra e gjykatësit Mbajtur
P 2021:232343 Penale përgjithshme Shqyrtimi gjyqësor 05.07.2022
10:00
Zyra e gjykatësit Fatmir Krasniqi
C 2019:102898 Civile Kontestimore 05.07.2022
10:00
Salla e gjykimeve nr. 3 -Prizren Gëzim Shehu
PKR 2018:050728 Krime të rënda Shqyrtim gjyqësor 05.07.2022
10:00
Zyra e gjykatësit Kymete Kicaj
C 2019:149492 Civile Kontestimore 05.07.2022
10:00
Zyra e gjykatësit Shaban Shala
C 2019:221009 Civile Kontestimore 05.07.2022
10:00
Zyra e gjykatësit Edije Sezairi Mbajtur
C 2019:102898 Civile Kontestimore 05.07.2022
10:00
Zyra e gjykatësit Gëzim Shehu
P 2022:036769 Penale përgjithshme Shqyrtimi gjyqësor 05.07.2022
10:00
Zyra e gjykatësit Vjollca Buzhala Shtyer
P 2020:054692 Penale përgjithshme Shqyrtimi gjyqësor 05.07.2022
10:00
Zyra e gjykatësit Gani Kastrati
P 2020:108464 Penale përgjithshme Shqyrtimi gjyqësor 05.07.2022
10:00
Zyra e gjykatësit
2022:087804 Kundervajtje- Madhorë 05.07.2022
10:00
Zyra e gjykatësit Nazim Vllaqo
2022:081417 Kundervajtje- Madhorë 05.07.2022
10:00
Zyra e gjykatësit Alija Fazli
2022:070022 Kundervajtje- Madhorë 05.07.2022
10:15
Zyra e gjykatësit Alija Fazli
105 seanca Previous page nga 6 Next page