Njoftim për listën e PRAKTIKANTËVE

Njoftim për listën e PRAKTIKANTËVE

Njoftohen të gjithë kandidatët aplikues për pozitën PRAKTIKANT – në Gjykatën Themelore Prizren – dhe degët Dragash dhe Suharekë, pas përfundimit të intervistës të mbajtur me datë 29 dhe 30.12.2020, për rezultatet e arritura dhe rangimin sipas pikëve të fituara. Të gjithë kandidatët në listë, duhet të lajmërohen në Gjykatën Themelore në Prizren –  degët…

Njoftohen të gjithë kandidatët aplikues për pozitën PRAKTIKANT – në Gjykatën Themelore Prizren – dhe degët Dragash dhe Suharekë, pas përfundimit të intervistës të mbajtur me datë 29 dhe 30.12.2020, për rezultatet e arritura dhe rangimin sipas pikëve të fituara.

Të gjithë kandidatët në listë, duhet të lajmërohen në Gjykatën Themelore në Prizren –  degët Dragash dhe Suharekë, për të filluar praktikën gjyqësore me datë 11.01.2021 (E Hënë).

LISTËN e PRAKTIKANTËVE e gjeni në LINK-un më poshtë: