Gjykata Themelore në Prizren mban seancën e parë gjyqësore penale online

Gjykata Themelore në Prizren mban seancën e parë gjyqësore penale online

  Prizren, 11.09.2020 – Pas aplikimit dhe organizimit të gjykimeve në distancë për lëndët civile, Gjykata Themelore në Prizren mban seancën e parë penale duke përdorur teknologjinë e video koneferencave. Shqyrtimi i dytë në qështjen penale i veprës së Keqpërdorimit të pozitës apo autoritetit zyrtar u mbajt nga gjyqtarja Teuta Krusha. Qëndrueshmëria dhe vullneti i gjykatave…

 

Prizren, 11.09.2020 – Pas aplikimit dhe organizimit të gjykimeve në distancë për lëndët civile, Gjykata Themelore në Prizren mban seancën e parë penale duke përdorur teknologjinë e video koneferencave.

Shqyrtimi i dytë në qështjen penale i veprës së Keqpërdorimit të pozitës apo autoritetit zyrtar u mbajt nga gjyqtarja Teuta Krusha.

Qëndrueshmëria dhe vullneti i gjykatave të Kosovës ka gjetur zgjidhje inovative për ruajtjen e efikasitetit dhe për të mbrojtur shëndetin e qytetarëve. 

Kjo u seancë u mbajt me mbështetjen e programit të USAID-it për Fuqizimin e Sistemit të Drejtësisë (USAID/JSSP).

#USAIDKosovo #JusticeSystemStrengthening