Ushtrues detyre i Kryetarit të Gjykatës Themelore në Prizren u zgjodh gjyqtari Artan Sejrani

Ushtrues detyre i Kryetarit të Gjykatës Themelore në Prizren u zgjodh gjyqtari Artan Sejrani

Me vendimin e KGJK-së të datës 23.03.2020, ushtrues detyre i Kryetarit të Gjykatës Themelore të Prizrenit u zgjodh gjyqtari i krimeve të rënda, Artan Sejrani. Këtë detyrë z. Sejrani do ta filloj prej datës 04.07.2020.

Me vendimin e KGJK-së të datës 23.03.2020, ushtrues detyre i Kryetarit të Gjykatës Themelore të Prizrenit u zgjodh gjyqtari i krimeve të rënda, Artan Sejrani. Këtë detyrë z. Sejrani do ta filloj prej datës 04.07.2020.