1(një)muaj caktohet masa e paraburgimit

1(një)muaj caktohet masa e paraburgimit

PRIZREN – 21.01.2020 – Gjykata Themelore e Prizrenit, Departamenti i Krimeve të Rënda, duke vendosur sipas kërkesës së Prokurorisë Themelore të Prizrenit, ka caktuar masën e Paraburgimit në kohëzgjatje prej 1 (një) muaji, ndaj të pandehurve me iniciale F.L. nga fshati Pogragj, Komuna e Gjilanit dhe SH.L. nga Gjakova, për shkak të dyshimit të bazuar…

PRIZREN – 21.01.2020 – Gjykata Themelore e Prizrenit, Departamenti i Krimeve të Rënda, duke vendosur sipas kërkesës së Prokurorisë Themelore të Prizrenit, ka caktuar masën e Paraburgimit në kohëzgjatje prej 1 (një) muaji, ndaj të pandehurve me iniciale F.L. nga fshati Pogragj, Komuna e Gjilanit dhe SH.L. nga Gjakova, për shkak të dyshimit të bazuar se në bashkëkryerje kanë kryer veprën penale të falsifikimit të parasë në tentativë nga neni 296  par. 1  lidhur me nenet 28 dhe 31 të  KPRK-së. Masa e paraburgimit do të llogaritet prej datës së arrestimit, 20.01.2020,dhe do të zgjasë deri më datën 19.02.2020.

Sepse në periudhën kohore prej tetorit të vitit 2019 e deri më datën 20.01.2010 në fshatin Hoqë  e Qytetit. KK. Prizren, tentojnë të prodhojnë para të falsifikuara të valutës 50 dollar amerikanë me qëllim për ti vënë në qarkullim si të vërteta në atë mënyrë që përgatisin pajisjet fotokopje, printer dhe skaner si dhe letrën A4 të cilësisë së lartë për printim të valutës 4×50 dollar dhe vlera e 7 paketave të letrës të cilat janë përgatitur për printim dhe kishin arritur shumën prej 700.000 dollar amerikan të falsifikuara.