Gjykata Themelore e Prizrenit shpalli aktgjykim dënues

Gjykata Themelore e Prizrenit shpalli aktgjykim dënues

PRIZREN, 10.10. 2019 – Gjykata Themelore e Prizrenit, Departamenti  i Krimeve të Rënda ka bërë shpalljen e aktgjykimit  dënues  ndaj të akuzuarve me iniciale  M.A.dhe R.A. që të dy nga  fshati Studenqan, Komuna e Suharekës,  për shkak  se në bashkëkryerje kanë kryer veprën penale vrasje e rëndë nga neni 179 par.1.pika 1.4 të KPRK-së, të…

PRIZREN, 10.10. 2019 – Gjykata Themelore e Prizrenit, Departamenti  i Krimeve të Rënda ka bërë shpalljen e aktgjykimit  dënues  ndaj të akuzuarve me iniciale  M.A.dhe R.A. që të dy nga  fshati Studenqan, Komuna e Suharekës,  për shkak  se në bashkëkryerje kanë kryer veprën penale vrasje e rëndë nga neni 179 par.1.pika 1.4 të KPRK-së, të akuzuarës me iniciale R.B.nga fshati Studenqan,Komuna e Suharekës,për shkak të veprës penale shtytje në vrasje të rëndë nga neni 179 par.1 pika 1.4 të KPRK-së,e lidhur me nenin 32 të KPRK-së,  të akuzuarit me iniciale F.F. për shkak të ndihmës në kryerjen e veprës penale vrasje e rëndë nga neni 179 para.1.pika 1.4 e lidhur me nenin 33 të KPRK-së.

I  akuzuari me iniciale M.A.nga fshati  fshati Studenqan, Komuna e Suharekës,për veprën penale si në dispozitivin e kësaj aktakuze,gjykata e  ka shpallur fajtor  dhe e ka dënuar me  dënimin me burgim në  kohëzgjatje prej  25 (njëzet e pesë ) vite,

I  akuzuari me iniciale R.A.nga fshati  fshati Studenqan, Komuna e Suharekës,për veprën penale si në dispozitivin e kësaj aktakuze,gjykata e  ka LIRUAR nga akuza,

E  akuzuara me iniciale R.B.nga fshati  fshati Studenqan, Komuna e Suharekës,për veprën penale si në dispozitivin e kësaj aktakuze,gjykata e  ka shpallur fajtor  dhe e ka dënuar me  dënimin me burgim në  kohëzgjatje prej  20 (njëzet ) vite,

I  akuzuari me iniciale F.F nga fshati  Peqan, Komuna e Suharekës,për veprën penale si në dispozitivin e kësaj aktakuze,gjykata e  ka shpallur fajtor  dhe e ka dënuar me  dënimin me burgim në  kohëzgjatje prej  12 (dymbëdhjet ) vite.

Sepse me datën 06.10.2016, rrethë orës 15.30 minuta në fshati Peqan KK-Suharekë,të akuzuarit vëllezër në mes vete në bashkkryerje me marrveshje paraprake me dashje direkte, ndërmarrin veprime me qëllim të privimit nga jeta në mënyrë mizore apo dinake e të ndjerit me iniciale A.B. në atë mënyrë që për shkak të problemeve bashkëshortore që kishte vajza e axhës me iniciale R.B. me bashkshortin e saj me iniciale A.B. duke qenë të shtytyr nga e akuzuara me iniciale R.B.ditën kritike i akuzuari me iniciale M.A. duke qenë në dijeni si dhe duke shfrytëzuar momerntin kur viktima kishte shkuar në shtëpinë e të akuzuarit me iniciale F.F. në fshatin Peqan, rrethë kryerjes së disa punimeve elektrike, shfrytëzon situatën dhe shkon në shtëpinë e të kuzuarit me iniciale F.F. i cili nën kërcënimin e armës së zjarrit, së pari e kanos me armë e më pas ia lidh duart viktimës me iniciale A.B. duke e detyruar me dhunë të futet në automjetin e tij, dhe më pas ia lidh edhe këmbët dhe largohet nga shtëpia në fjalë, duke e dërguar të njejtin – viktimën në një vend të panjohur ku ishte duke e pritur i akuzuari me iniciale R.A. dhe duke shfrytëzuar rrethanat se viktima ishte i lidhur dhe i pambrojtur e godasin me mjete të forta duke i shkaktuar lëndime të rënda trupore në trupin e të ndjerit dhe më pas në mënyrë mizore dhe barabare me qëllim të shkaktimit të dhembjeve të mëdha fizike dhe psiqike, viktimës ia vënë zjarrin, duke i shkaktuar dhimbje dhe shkatime vdekjeprurëse të cilat shkaktojnë vdekjen e tij të cilin më pas e hedhin në një grop dhe e mbulojn me dhe, pas së cilës largohen nga vendi i ngjarjes.