Një muaj caktohet masa e paraqitjes në Stacionin Policor

Një muaj caktohet masa e paraqitjes në Stacionin Policor

PRIZREN – 24.09.2019 – Gjykata Themelore e Prizrenit, Departamenti i Krimeve të Rënda, sipas kërkesës së Prokurorisë Themelore të Prizrenit për caktimin e masës së paraburgimit, pas mbajtjes së seancës së dëgjimit, gjykata ka caktuar masën e paraqitjes në Stacionin Policor në kohëzgjatje prej 1 (një) muaji, ndaj të pandehurve me iniciale A.M. dhe Y.M….

PRIZREN – 24.09.2019 – Gjykata Themelore e Prizrenit, Departamenti i Krimeve të Rënda, sipas kërkesës së Prokurorisë Themelore të Prizrenit për caktimin e masës së paraburgimit, pas mbajtjes së seancës së dëgjimit, gjykata ka caktuar masën e paraqitjes në Stacionin Policor në kohëzgjatje prej 1 (një) muaji, ndaj të pandehurve me iniciale A.M. dhe Y.M. nga Mamusha, për shkak dyshimit të bazuar se në bashkëkryerje kanë kryer veprën penale rrëmbimi, nga neni 191 par. 2.pika 2.2 dhe 2.3  lidhur me para.1 dhe nenit 31 të KPRK-së. Masa e paraqitjes në Stacionin Policor do të llogaritet prej datës së arrestimit, 21.09.2019, dhe do të zgjasë deri më datën 21.10.2019.

                Sepse me  datën 17.09.2019, në Prizren, duke vepruar së bashku rrëmbejnë të dëmtuarin me inicilae R.A – shtetas i Republikës së Turqisë, në atë mënyrë që bëjnë organizimin ashtu që të njëjtin i  pandehuri  me iniciale A.M. e merr dhe me veturën Pikap, e dërgon në parkun e qytetit të Prizrenit, përmes personave të tjerë nga parku e marrin të dëmtuarin së bashku me të cilin edhe të pandehurin me iniciale A. dhe me një veturë tjetër largohen nga parku i qytetit duke dalur jashtë qytetit të Prizrenit, ndalen dhe i lidhin këmbët dhe duart e qojnë në një shtëpi jashtë Prizrenit e më pas sipas planifikimit përmes një telefonate, nga vëllai i të dëmtuarit me iniciale R-H që gjendet në Turqi, kërkojnë shumën prej 50.000 (pesëdhjetë) mijë euro, duke e kërcënuar se nëse nuk do të ia japin të hollat, do ta vrasin vëllain, kurse a do të argumentohen këto fakte do të vlerësohet në fazat e mëtejme të procedurës penale.