QYTETAR TË NDERUAR

QYTETAR TË NDERUAR

LUTENI TA RESPEKTONI KODIN E VESHJES TË GJYKATËS THEMELORE NË PRIZREN, GJATË SEZONIT VEROR. Në të kundërtën, nuk do të lejoheni të hyni brenda në GJYKATË!

LUTENI TA RESPEKTONI KODIN E VESHJES TË GJYKATËS THEMELORE NË PRIZREN, GJATË SEZONIT VEROR.

Në të kundërtën, nuk do të lejoheni të hyni brenda në GJYKATË!